Mit liv – Mit sted – Min fremtid

= Min helhedsplan


I samarbejde med Landsbyggefonden, Guldborgsund Kommune og Nykøbing F. boligselskab er der udarbejdet en helhedsplan. Helhedsplanen varer i 4 år.


Indholdet i Min Helhedsplan:

 • Fagligt løft af børn og unge
  • Flere bliver skoleparate
  • Flere tager en uddannelse
 • Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
 • Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet
  • Områderne skal opleves trygge
 • Flere er en del af fællesskabet
  • Deltager aktivt i samfundet
 •  Fokus på helheden
  • Udgangspunkt i det enkelte levet liv

 

4 indsatser

 • Uddannelse og livschancer
  • Unges trivsel og udvikling – fagligt og socialt
 • Beskæftigelse
  • Brobygning til jobcentrets muligheder/netværksskabelse
 • Kriminalitetsforebyggelse
  • Brobygning til fritids-, forenings- og idrætsliv
 • Sammenhængskraft og medborgerskab
  • Netværk for børn og unge – gør brug af de mange tilbud/projekter